คุมกำลังพล

ภาษาอังกฤษ


v command troops
ความหมายเหมือนกับ: คุมกำลังทัพ