คุด

ภาษาอังกฤษ


adj ingrown
คำอธิบาย: งอกงออยู่ภายในไม่โผล่ออกมาตามปกติ เช่น หนวดคุด รากคุด
คำที่เกี่ยวข้อง: inward , inside
ตัวอย่างประโยค: การผ่าฟันคุดสำหรับเธอเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก
v curl
ความหมายเหมือนกับ: งอ , ขดงอ , คู้
คำที่เกี่ยวข้อง: contort , huddle , curve , twist , bend
ตัวอย่างประโยค: เขาคุดตัวอยู่บนเตียง