คุณๆ

ภาษาอังกฤษ


pron you all
คำอธิบาย: สรรนามบุรุษที่ 2 พหูพจน์ แสดงความสุภาพ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ท่าน
ตัวอย่างประโยค: คุณๆ ที่เป็นผู้ใช้ (user) รู้สึกว่าตนเองไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่