คุณแม่

ภาษาอังกฤษ


n mother
ความหมายเหมือนกับ: แม่ , ม้า , ม่าม้า
คำที่เกี่ยวข้อง: mummy , mama , mom
คำตรงข้าม: คุณพ่อ , พ่อ
ตัวอย่างประโยค: คุณแม่เป็นผู้หญิงที่ทำอาหารอร่อยที่สุด