คุณูปการ

ภาษาอังกฤษ


n benefaction
คำอธิบาย: สิ่งที่เอื้อคุณ, การอุดหนุนทำความดี
ความหมายเหมือนกับ: คุโณปการ
คำที่เกี่ยวข้อง: support , patronage , contribution
ตัวอย่างประโยค: ผลงานของท่านนับเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่วงการศึกษา