คุณหญิง

ภาษาอังกฤษ


n Lady
คำอธิบาย: คำนำหน้าชื่อสตรีที่เป็นเอกภรรยาของพระยา หรือสตรีที่สมรสแล้วและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าลงมา
ตัวอย่างประโยค: ข่าวนั้นโยงเอาชื่อของคุณหญิงภรรยานักการเมืองระดับบิ๊กเข้ามา เกี่ยวข้องในฐานะ หุ้นส่วน ด้วย
n M.R.
คำอธิบาย: คำที่ใช้เรียกราชนิกุลหญิงชั้นหม่อมราชวงศ์
หน่วยนับ: คน
คำตรงข้าม: คุณชาย