คุณศัพท์

ภาษาอังกฤษ


n adjective
คำอธิบาย: คำในภาษาหมวดหนึ่ง เกิดร่วมกับคำนามเพื่อบอกคุณสมบัติ ลักษณะ เป็นต้น ของคำนาม
หน่วยนับ: คำ
ความหมายเหมือนกับ: คำคุณศัพท์
คำที่เกี่ยวข้อง: noun modifier
ตัวอย่างประโยค: นักเขียนรุ่นใหม่มักจะเผลอใช้คุณศัพท์มากเกินไป