คุณท้าว

ภาษาอังกฤษ


n royal maid
ความหมายเหมือนกับ: นางใน , นางกำนัล , นางข้าหลวง