คุณของพระธรรม

ภาษาอังกฤษ


n virtue of dharma
ความหมายเหมือนกับ: ธัมคุณ