คุณ

ภาษาอังกฤษ


n kindness
ความหมายเหมือนกับ: ความเกื้อกูล , อุปการะ
คำที่เกี่ยวข้อง: favour , grace , gratitude
ตัวอย่างประโยค: เขาลืมสิ้นถึงคุณของข้าวแดงแกงร้อนจากชายคาบ้านที่เขาเคยอาศัยอยู่
n black magic
คำอธิบาย: อาถรรพณ์ คือ พิธีทำร้ายต่ออมิตร โดยเสกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าในตัวหรือฝังรูปฝังรอย เรียกกันว่า กระทำคุณ, ผู้ถูกกระทำ เรียกว่า ถูกคุณ
คำที่เกี่ยวข้อง: witchcraft , sorcery
ตัวอย่างประโยค: อาการหน้าดำเช่นนี้เป็นอาการที่คล้ายจะโดนคุณโดนของ
pron you
คำอธิบาย: คำใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย เป็นคำสุภาพ, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ท่าน
ตัวอย่างประโยค: ผมได้ข่าวแล้วว่าคุณจะมาวันนี้
n Miss
คำอธิบาย: คำนำหน้าชื่อ
ความหมายเหมือนกับ: ท่าน
คำที่เกี่ยวข้อง: Mister , Missis , Ms , Mr , Mrs
ตัวอย่างประโยค: คุณวนิดาทำงานอยู่แผนกส่งเสริมการขายของบริษัท
n Khun
คำอธิบาย: คำที่ใช้เรียกนำหน้าบุคคลเพื่อแสดงความยกย่อง
n advantage
คำอธิบาย: ความดีที่มีประจำอยู่ในสิ่งนั้นๆ
หน่วยนับ: ประการ
ความหมายเหมือนกับ: ประโยชน์ , ความดี , ข้อดี
คำที่เกี่ยวข้อง: virtue , merit , goodness , value , benefit
คำตรงข้าม: โทษ , ภัย
ตัวอย่างประโยค: ความกลัวในสิ่งต่างๆ มีทั้งคุณและโทษต่อตัวเราเอง