คุก

ภาษาอังกฤษ


n prison
หน่วยนับ: ที่, แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ที่คุมขัง , ตาราง , เรือนจำ
คำที่เกี่ยวข้อง: jail , goal
ตัวอย่างประโยค: นักโทษที่คุมขังอยู่ในคุกมีชีวิตที่ทนทุกข์ทรมาน

คำที่มี "คุก" ในคำ


คุกกี้ n cookie
คำอธิบาย: ชื่อขนมชนิดหนึ่งจำพวกขนมเค้ก แต่ทำเป็นชิ้นเล็กๆ แบนๆ แล้วอบให้กรอบ
หน่วยนับ: ชิ้น
ตัวอย่างประโยค: พ่อชอบกินคุกกี้กับเครื่องดื่มร้อนๆ เป็นอาหารเช้า

คุกเข่า v kneel
คำอธิบาย: ย่อเข่าลงให้ติดพื้น
ความหมายเหมือนกับ: ย่อเข่า , ยอตัว
ตัวอย่างประโยค: เขาคุกเข่าลงพร้อมกับพนมมือไหว้เพื่อรับศีลรับพรจากพระ

คุกคาม v threaten
คำอธิบาย: แสดงอำนาจด้วยกิริยาหรือวาจาให้หวาดกลัว, ทำให้หวาดกลัว
ความหมายเหมือนกับ: ขู่ , กดขี่ , ข่มเหง
คำตรงข้าม: ปลอบขวัญ
ตัวอย่างประโยค: เขาจ้างนักเลงไว้คุกคามบุคคลที่ขัดขวางแผนการหรือผลประโยชน์ของตน

คุกรุ่น v smoulder
ความหมายเหมือนกับ: ร้อนรุ่ม , ปั่นป่วน
ตัวอย่างประโยค: เขามีความแค้นที่คุกรุ่นอยู่ในใจตลอดเวลา

คุกรุ่น v glow
ความหมายเหมือนกับ: ลุก , ติดไฟ , ไหม้ , ปะทุ
คำตรงข้าม: ดับ , มอด
ตัวอย่างประโยค: ในเกาะชวายังคงมีภูเขาไฟหลายลูกที่ยังคุกรุ่นอยู่

ขี้คุก adj jailable
คำอธิบาย: ที่เคยต้องโทษจำคุกมาแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: ขี้คุกขี้ตะราง
ตัวอย่างประโยค: ลองได้ชื่อว่าเป็นคนขี้คุกแล้ว สังคมให้อภัยยาก

ติดคุก v imprison
คำอธิบาย: ได้รับโทษให้อยู่ในที่คุมขังนักโทษ เพราะกระทำความผิดตามกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: ติดตะราง , เข้าคุก
ตัวอย่างประโยค: เขาติดคุกมาเป็นเวลา 15 ปี เดือนหน้าเขาก็จะพ้นโทษแล้ว

การนั่งคุกเข่า n kneeling
คำอธิบาย: การนั่งโดยวิธีย่อเข่าลงให้ติดพื้น แล้วหย่อนก้นลงบนส้นเท้า
ตัวอย่างประโยค: การนั่งคุกเข่าเป็นเวลานานอาจทำให้หัวเข่าด้านได้

นั่งคุกเข่า v kneel
คำอธิบาย: ย่อเข่าลงให้ติดพื้น
ความหมายเหมือนกับ: คุกเข่า
ตัวอย่างประโยค: ลูกศิษย์นั่งคุกเข่าอยู่หน้าอาจารย์แล้วยื่นพานดอกไม้ให้ด้วยความเคารพ

แหกคุก v escape from prison
คำอธิบาย: หนีออกจากคุก
ตัวอย่างประโยค: พวกนักโทษประหารแหกคุกหนีไปเมื่อเช้ามืดวันนี้

จำคุก v imprison
คำอธิบาย: ลงโทษด้วยวิธีขัง
ความหมายเหมือนกับ: ติดคุก
คำตรงข้าม: ปลดปล่อย
ตัวอย่างประโยค: ผู้พิพากษาวอลช์พิพากษาโทษคาโปนสถานหนัก โดยให้จำคุกไว้ 1 ปี

ขี้คุกขี้ตะราง adj jailable

เข้าคุก v imprison
ความหมายเหมือนกับ: ติดตะราง

คนคุก n prisoner
ความหมายเหมือนกับ: นักโทษ , ผู้ต้องขัง

คนคุก n prisoner
ความหมายเหมือนกับ: คนโทษ , ผู้ต้องขังค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top