คุ

ภาษาอังกฤษ


v glow
คำอธิบาย: ไหม้ระอุอยู่ข้างในอย่างไฟที่ไหม้ขอนไม้ระอุอยู่ข้างใน
ความหมายเหมือนกับ: ลุก , ติดไฟ , ปะทุ , ระอุ
คำที่เกี่ยวข้อง: burn , smoulder , smoke , flame
คำตรงข้าม: ดับ
ตัวอย่างประโยค: เขาเหยียบลงไปบนถ่านไฟที่กำลังคุ
v scold
ความหมายเหมือนกับ: ดุ
คำที่เกี่ยวข้อง: rebuke , chide , reprove , reprimand , censure , admonish , reproach
ตัวอย่างประโยค: ผมถูกคุณพ่อคุเอาใหญ่