คืนทุน

ภาษาอังกฤษ


v pay back
คำอธิบาย: ไดทุนที่ลงทุนไปกลับคืนมา
ตัวอย่างประโยค: หลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ แม้ต้นทุนจะแพง แต่จะสามารถคืนทุนให้ผู้ขายได้ภายใน 7 เดือน