คืนตัว

ภาษาอังกฤษ


v revert (to original condition)
คำอธิบาย: ลักษณะที่สารละลายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เป็นของแข็งแล้วกลับเป็น ของเหลวอีก เช่น น้ำตาลคืนตัว, ลักษณะที่ของแข็งที่ทำให้เป็นของเหลวแล้วกลับเป็นของแข็งอีก เช่น โลหะคืนตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: restore in original state , return to original condition
ตัวอย่างประโยค: น้ำยาที่ผสมไว้จะคืนตัวภายในครึ่งชั่วโมง