คืน

ภาษาอังกฤษ


v return
คำอธิบาย: กลับเข้าสู่ภาวะหรือฐานะเดิม
ความหมายเหมือนกับ: ส่งกลับ , ส่งคืน
คำที่เกี่ยวข้อง: restore , give back , deliver back , send back , payback , refund , restore , revert , render
ตัวอย่างประโยค: หลายบ้านเริ่มจะคืนโทรศัพท์ คืนหมายเลขให้กลับองค์การโทรศัพท์แล้ว
adv back
คำอธิบาย: กลับดังเดิม
ความหมายเหมือนกับ: ส่งกลับ , ส่งคืน
ตัวอย่างประโยค: ภาระจากหนี้เงินกู้ที่ไปทำไว้นั้นเป็นภาระที่เราต้องจ่ายคืนในอนาคตทั้งสิ้น
n night
คำอธิบาย: ระยะเวลาตั้งแต่ย่ำค่ำถึงย่ำรุ่ง
ความหมายเหมือนกับ: กลางคืน , ราตรี , ค่ำคืน , วิกาล , รัตติกาล
คำที่เกี่ยวข้อง: dusk , evening , nightfall , night-time
คำตรงข้าม: วัน , กลางวัน
ตัวอย่างประโยค: เขายินดีลดค่าเช่าห้องให้คืนละ 300 - 500 บาท
clas night
หน่วยนับ: คืน
ตัวอย่างประโยค: การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลใช้เวลายาวนานถึง 7 วัน 7 คืน