คึกคาม

ภาษาอังกฤษ


adj impetuous
ความหมายเหมือนกับ: คึกคะนอง
คำที่เกี่ยวข้อง: clamorous , high-spirited , lively
ตัวอย่างประโยค: เหล่าดรุณต่างมีใจอันคึกคาม