คึก

ภาษาอังกฤษ


adv impetuously
ความหมายเหมือนกับ: คะนอง , คึกคะนอง , ลำพอง , ร่าเริง , ฮึกเฮิม
คำที่เกี่ยวข้อง: furiously , spiritedly , clamorously , impulsively
คำตรงข้าม: หงอย
ตัวอย่างประโยค: เด็กหนุ่มพวกนี้ทำงานคึกจริงๆ
v be in high mettle
ความหมายเหมือนกับ: คะนอง , คึกคะนอง , ลำพอง , ร่าเริง , ฮึกเฮิม
คำที่เกี่ยวข้อง: be impetuous , be wild , be high-spirited , be dashing , be fiery
คำตรงข้าม: หงอย
ตัวอย่างประโยค: งานสงกรานต์ปีนี้รู้สึกจะคึกกว่าทุกปีที่ผ่านมา