คี่

ภาษาอังกฤษ


adj odd
คำอธิบาย: จำนวนที่หารด้วย 2 ไม่ลงตัว, เดี่ยว, ตรงข้ามกับ คู่
ความหมายเหมือนกับ: เดี่ยว
คำที่เกี่ยวข้อง: single , uneven
คำตรงข้าม: คู่
ตัวอย่างประโยค: เขาสั่งให้ถ่ายเอกสารเฉพาะหน้าที่เป็นเลขคี่เท่านั้น