คีย์บอร์ด

ภาษาอังกฤษ


n keyboard
คำอธิบาย: แป้นพิมพ์สำหรับใช้พิมพ์ตัวอักษรของเครื่องคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างประโยค: ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรระมัดระวังมิให้คีย์บอร์ดโดนน้ำ เพราะอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้
n keyboard
คำอธิบาย: เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: เขาเล่นคีย์บอร์ดได้เก่งมาก