คีบ

ภาษาอังกฤษ


v pinch
คำอธิบาย: เอาปลายสิ่งที่เป็นง่ามเช่นคีมหรือปลายไม้ 2 อันจับสิ่งอื่นให้อยู่
ความหมายเหมือนกับ: หนีบ , จับ , หยิบ , ถือ
คำที่เกี่ยวข้อง: tong , grip , clamp , nip , fork over
ตัวอย่างประโยค: เขาใช้คีมคีบเหล็กที่ร้อนแดงออกมาวางบนทั่ง