คิว

ภาษาอังกฤษ


n cubic
คำอธิบาย: ลูกบาศก์ เช่น น้ำ 5 คิว, เรียกเต็มว่า คิวบิก เช่น คิวบิกเมตร คิวบิกฟุต
ความหมายเหมือนกับ: คิวบิก
ตัวอย่างประโยค: ญี่ปุ่นสั่งซื้อไม้เข้าประเทศคิดเป็นจำนวน 37.5 ล้าน คิวบิกเมตร
n queue
คำอธิบาย: แถวตามลำดับก่อนหลัง
หน่วยนับ: คิว
ความหมายเหมือนกับ: แถว
คำที่เกี่ยวข้อง: line , file
ตัวอย่างประโยค: ร้านขายหนังสือแห่งหนึ่งขายดีมากจนลูกค้าต้องยืนเข้าคิวรอจ่ายเงินกันยาวเหยียด
n cue
หน่วยนับ: อัน
ความหมายเหมือนกับ: ไม้คิว
คำที่เกี่ยวข้อง: billiard cue
ตัวอย่างประโยค: เขาจับไม้คิวไม่มั่นคงเลยแทงลูกไม่ลงหลุม