คิดได้

ภาษาอังกฤษ


v realize
คำอธิบาย: พิจารณาจนเห็นจริงแล้วทำในสิ่งที่ถูกที่ควร
คำที่เกี่ยวข้อง: become aware of , comprehend , understand
ตัวอย่างประโยค: เขาคงจะคิดได้ เลยกลับมาเรียนเอาปริญญาแทนที่จะเกเรไปวันๆ