คิดเล็กคิดน้อย

ภาษาอังกฤษ


v worry about trivialities
คำอธิบาย: คิดละเอียดถี่ถ้วนอย่างไม่ยอมเสียเปรียบให้ใคร
ความหมายเหมือนกับ: คิดจุกจิก
คำที่เกี่ยวข้อง: sweat the small stuff
ตัวอย่างประโยค: แฟนเก่าฉันชอบคิดเล็กคิดน้อยจนฉันทนไม่ได้เลยเลิกคบไป