คิดอ่าน

ภาษาอังกฤษ


v ponder
คำอธิบาย: ตริตรองเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค
คำที่เกี่ยวข้อง: think deeply , meditate , reflect , contemplate , consider
ตัวอย่างประโยค: เมื่อมีปัญหาคนเราต้องคิดอ่านหาทางแก้ไขปัญหามิใช่อยู่นิ่งเฉย
v think of a way
คำที่เกี่ยวข้อง: plan , form
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้าต้องการรายได้ประจำไม่ใช่รายได้เปะปะอย่างที่เคยจึงคิดอ่านที่จะเป็นนักประพันธ์