คิดหน้าคิดหลัง

ภาษาอังกฤษ


v think carefully
คำอธิบาย: คิดอย่างรอบคอบ
ความหมายเหมือนกับ: ไตร่ตรอง
คำที่เกี่ยวข้อง: think in this way and that , keep thinking over and over again
ตัวอย่างประโยค: คนหนุ่มสาวมักอยากเปลี่ยนอะไรเร็วๆ จนไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดี