คิดร้าย

ภาษาอังกฤษ


v have malice
คำที่เกี่ยวข้อง: have wicked intentions , harbour evil designings , harbour evil thoughts
ตัวอย่างประโยค: ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่คิดถึงแต่ตัวเอง แต่เขาก็ไม่เคยคิดร้ายต่อผู้อื่น