คิดราคา

ภาษาอังกฤษ


v estimate
คำอธิบาย: กำหนดราคาเพื่อจำหน่าย
ความหมายเหมือนกับ: ตีราคา
คำที่เกี่ยวข้อง: evaluate , charge , appraise , value
ตัวอย่างประโยค: คุณจะคิดราคาระบบงานข้อมูลที่คุณได้ดีไซน์ออกมานั้นได้อย่างไร