คิดมิดีมิร้าย

ภาษาอังกฤษ


v have evil thoughts
ความหมายเหมือนกับ: คิดร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: think of betraying one , plot against , be unfaithful , have wicked intention
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ได้ทำผิด หรือคิดมิดีมิร้ายกับใคร ทำไมต้องมาถูกขังคุกอยู่แบบนี้