คิดฝันไป

ภาษาอังกฤษ


v think aimlessly
ความหมายเหมือนกับ: เคลิบเคลิ้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: be lost in reverie