คิดทบทวน

ภาษาอังกฤษ


v think over
คำอธิบาย: ไตร่ตรองอย่างละเอียด
คำที่เกี่ยวข้อง: ponder deeply over (the matter)