คิดถึงบ้าน

ภาษาอังกฤษ


v be homesick
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนต่างจังหวัดที่มาเรียนในกรุงเทพฯ แล้วพักอยู่หอจะคิดถึงบ้านกันทุกคน