คิดดู

ภาษาอังกฤษ


v think about something (well)
คำอธิบาย: ไตร่ตรองหรือใคร่ครวญในใจถึงข้อเท็จจริง
ความหมายเหมือนกับ: ลองคิดดู
คำที่เกี่ยวข้อง: consider something (carefully)
ตัวอย่างประโยค: คุณคิดดูเอาเองแล้วกันว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงมาอย่างโหดร้ายจะมีนิสัยเป็นอย่างไร