คิดจุกจิก

ภาษาอังกฤษ


v worry about trivialities
คำที่เกี่ยวข้อง: sweat the small stuff