คิดคำนวณ

ภาษาอังกฤษ


v evaluate
ความหมายเหมือนกับ: ประมาณ , ตีราคา , ตีค่า , ประเมิน
คำที่เกี่ยวข้อง: assess , value , appraise