คิดคดทรยศ

ภาษาอังกฤษ


v betray
ความหมายเหมือนกับ: เอาใจออกห่าง , คิดร้าย , หักหลัง , กบฎ , ทรยศหักหลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: be treacherous , be unfaithful , break one´s promise
คำตรงข้าม: ซื่อสัตย์ , จงรักภักดี