คิดคด

ภาษาอังกฤษ


v betray
ความหมายเหมือนกับ: ทรยศ , ทุจริต , กบฎ
คำที่เกี่ยวข้อง: be a traitor , be treacherous
ตัวอย่างประโยค: มือปืนกำลังคิดคดทรยศต่อเจ้าพ่อเสียแล้ว