คำให้การ

ภาษาอังกฤษ


n testimony
ความหมายเหมือนกับ: ข้อเท็จจริง , ปากคำ
คำที่เกี่ยวข้อง: statement , answer , plea
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ได้บันทึกคำให้การของเขาไว้ในเครื่องบันทึกเสียง