คำเสนอแนะ

ภาษาอังกฤษ


n suggestion
ความหมายเหมือนกับ: ข้อเสนอแนะ , ข้อแนะนำ
คำที่เกี่ยวข้อง: advice , direction , guidance , counsel