คำเสนอ

ภาษาอังกฤษ


n proposal
คำที่เกี่ยวข้อง: suggestion , offer

คำที่มี "คำเสนอ" ในคำ


คำเสนอแนะ n suggestion
ความหมายเหมือนกับ: ข้อเสนอแนะ , ข้อแนะนำค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top