คำเสนอ

ภาษาอังกฤษ


n proposal
คำที่เกี่ยวข้อง: suggestion , offer