คำเลื่องลือ

ภาษาอังกฤษ


n rumour
ความหมายเหมือนกับ: คำเล่าลือ , คำกล่าวขวัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: fame , renown , report
n prestige
ความหมายเหมือนกับ: ชื่อเสียง , เกียรติยศ , คำเล่าลือ , คำกล่าวขวัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: fame , renown , report