คำเยินยอ

ภาษาอังกฤษ


n praise
ความหมายเหมือนกับ: คำชม , คำยกยอ
คำที่เกี่ยวข้อง: admiration , laud , exaltation , extoller
คำตรงข้าม: คำตำหนิ , คำด่า
ตัวอย่างประโยค: ระหว่างที่เขามีชีวิตอยู่เขาได้รับคำเยินยอมากมาย