คำเผดียงสงฆ์

ภาษาอังกฤษ


n announcement
คำที่เกี่ยวข้อง: declaration