คำเดี่ยว

ภาษาอังกฤษ


n single word
ตัวอย่างประโยค: คำว่า ชาติ กับ หมา คำสองคำนี้ต่างก็เป็นคำเดี่ยวเมื่อมารวมกันถือว่าคำประสมในแง่ของโครงสร้างคำ