คำเชิญชวน

ภาษาอังกฤษ


n invitation
ความหมายเหมือนกับ: คำชวน , คำเชื้อเชิญ
คำที่เกี่ยวข้อง: persuasion , bid , inducement
ตัวอย่างประโยค: เขาไปทำหน้าที่ที่ปรึกษางานวิจัยประเทศอาฟกานิสถาน 6 สัปดาห์ตามคำเชิญชวนของสถาบันวิจัยต่างประเทศ