คำเฉพาะ

ภาษาอังกฤษ


n jargon
ความหมายเหมือนกับ: ศัพท์เฉพาะ