คำอุทิศ

ภาษาอังกฤษ


n dedication
คำที่เกี่ยวข้อง: devotion , consecration
ตัวอย่างประโยค: เขาบอกไว้ในคำอุทิศก่อนเริ่มเรื่องแล้วว่านวนิยายเรื่องนี้เป็นของแสลงอย่างยิ่ง