คำอุทิศ

ภาษาอังกฤษ


n dedication
คำที่เกี่ยวข้อง: devotion , consecration
ตัวอย่างประโยค: เขาบอกไว้ในคำอุทิศก่อนเริ่มเรื่องแล้วว่านวนิยายเรื่องนี้เป็นของแสลงอย่างยิ่ง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top