คำอุทาน

ภาษาอังกฤษ


n interjection
ตัวอย่างประโยค: คำอุทานของเขาทำให้ฉันหวนคิดถึงตัวเองขึ้นทันที