คำอธิบาย

ภาษาอังกฤษ


n explanation
หน่วยนับ: เรื่อง, ข้อ, ประการ
ความหมายเหมือนกับ: คำชี้แจง
คำที่เกี่ยวข้อง: caption , exposition , explication , elucidation
ตัวอย่างประโยค: คำอธิบายนี้ถ้าจะให้เข้าใจชัดเจนต้องนำไปลองปฏิบัติจริงๆ