คำสุภาพ

ภาษาอังกฤษ


n polite word
คำที่เกี่ยวข้อง: refined words , refined expression
ตัวอย่างประโยค: วัตถุประสงค์ของการใช้ราชาศัพท์และคำสุภาพนั้นคือการใช้เพื่อยกย่องผู้อื่นมิใช่ยกย่องตัวเอง