คำสาป

ภาษาอังกฤษ


n curse
คำอธิบาย: ถ้อยคำที่กล่าวขึ้นเพื่อแสดงความปรารถนาให้เกิดสิ่งร้ายแก่ผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: คำแช่ง , คำสาปแช่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: malediction
ตัวอย่างประโยค: เด็กเล็กๆ เข้าไปรดน้ำมนต์เพื่อแก้คำสาป